De zorg voor de kinderen

De Intern Begeleiders bewaken de kwaliteit van het onderwijs en zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in school. Om de kinderen goed te volgen in hun ontwikkeling en ze de juiste zorg te verlenen vinden er regelmatig verschillende besprekingen plaats. Zo zijn er kindbesprekingen, groepsbesprekingen en consultatiegesprekken met de Intern Begeleider. In deze besprekingen worden tips en adviezen uitgewisseld en besloten welke acties er ondernomen moeten worden voor een bepaalde leerling. Dit alles wordt gedocumenteerd en vastgelegd in een leerling-dossier. De Intern Begeleider heeft regelmatig overleg met de directeur over bovenstaande.

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Wij gebruiken het administratiesysteem Parnassys. Daarin zijn gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken, onderwijskundige rapporten, de gezinssituatie en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De leerkrachten en de Intern Begeleiders beheren de dossiers.
Iedere leerkracht houdt een ‘klassenmap’ bij waarin o.a. de toetsresultaten van de groep en de gegevens van de zorgleerlingen vermeld staan. 

Hoe alles rondom de zorg op onze schoolgeregeld is, leest u HIER.

 

Blokjes bouwen bbKleuters zandbakGroep 1/2 kringExcursie van Leeuwen gr 7/8Kinderen buiten spelenOuderraadKBW 2015Fotograferen met groep 8KleutersVOMOL verkeersproject gr 7-8Pietenochtend 2015Lego workshopLeerling groep 3LentefeestMad Science Show 2016MuzieklesKinderportrettenPolderspelen groep 8Werken-NourSchoolvoetbal meisjesoverblijfletterdoosLeerlingenraad vergadertleeslokaalbreuken procenten oef bbPyjamazingen 2015Fancy Fair hulpWerken-Tarainstructie jufKBW 2016