Waar onze school voor staat

Identiteit van de school

Onze school is een openbare school waar iedereen van harte welkom is, ongeacht maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen. We doen daar iets mee, door samen met de kinderen, die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over kinderen met een andere achtergrond dan zijzelf. Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: kinderen leren er met, van en over elkaar. Als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden. Met en tussen andere mensen.

letterdoosKleutersbreuken procenten oef bbLeerling groep 3Mad Science Show 2016Groep 1/2 kringWerken-TaraVOMOL verkeersproject gr 7-8leeslokaalLeerlingenraad vergadertoverblijfMuzieklesWerken-NourKleuters zandbakFancy Fair hulpPietenochtend 2015KBW 2016Blokjes bouwen bbKBW 2015LentefeestKinderen buiten spelenOuderraadinstructie jufSchoolvoetbal meisjesLego workshopKinderportrettenPolderspelen groep 8Fotograferen met groep 8Pyjamazingen 2015Excursie van Leeuwen gr 7/8