Onze leerlingenzorg

Als uw kind bij ons op school start, vindt er met ouders een intakegesprek plaats. In het intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind.

Leerlingenzorg (oftewel ondersteuning aan leerlingen) vindt zoveel mogelijk plaats in de eigen groep. De leerkracht is verantwoordelijk voor de leerlingen in de groep en realiseert i.s.m. de intern begeleider en ondersteunend personeel de extra hulp en begeleiding die leerlingen nodig hebben.

Onze intern begeleiders
Onze leerlingenzorg wordt gecoördineerd door onze twee cluster intern begeleiders (IB’ ers) Loes Ippel en Nadia Lodder. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de leerlingenzorg binnen cluster Vianen-Zederik. Wij streven altijd naar de beste leerlingenzorg en doen er alles aan om voor uw kind de beste zorg te leveren en zo passend onderwijs te geven.

Een van de taken van de intern begeleider (IB-er) is het coördineren van de leerlingenzorg. Hierbij hoort ook het plannen en uitvoeren van groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkracht. De intern begeleider heeft regelmatig contact met de groepsleerkrachten over de cognitieve vorderingen en over het sociaal-emotioneel welzijn van alle leerlingen. Mochten er opvallende zaken zijn, dan wordt er altijd contact gezocht met de ouders/verzorgers. 

Leerlingvolgsysteem

De vorderingen van uw kind worden nauwlettend in de gaten gehouden door middel van meetinstrumenten. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met het kindvolgsysteem KIJK. Vanaf groep 3 t/m 8 worden de kinderen getoetst middels het Cito leerlingvolgsysteem.

MAXklas Vianen
Voor alle kinderen is er een plek in ons cluster, dus ook voor hoogbegaafde kinderen. Op onze lokatie KC Werelds in Vianen bevinden zich twee MAXklassen. Er is een middenbouwgroep (4-6) en een bovenbouwgroep (6-8). In deze groepen is plaats voor ca 20 kinderen. Samen vormen beide groepen een leergemeenschap gewerkt waarbij het aanbod afgestemd is op behoeften die kenmerkend zijn voor hoogbegaafden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en er wordt weinig herhaald. Er wordt gewerkt vanuit de doelen die horen bij leren leven, leren denken en leren leren.
Alle kinderen hebben een eigen iPad, waardoor er gemakkelijk op school en thuis aan dezelfde projecten kan worden. De leerkrachten zijn specialisten hoogbegaafdheid en vanuit hun kennis en vaardigheden gaan ze steeds samen met de kinderen op zoek naar antwoorden op de vragen: “wat wil je leren?” en “hoe kun je dat leren?” Kinderen uit ons cluster hebben voorrang bij mogelijke plaatsing. Voor plaatsing zijn een intelligentieonderzoek waaruit een hoogbegaafd IQ blijkt en een uitgebreide toelatingsprocedure voorwaardelijk, waarbij gesprekken met ouders en kind gevoerd worden. 

Voor meer informatie kijkt u op de website van de MAXklas.