Ons verhaal

Ons belangrijkste uitgangspunt is dat leerlingen veel leren en bovendien met plezier naar school gaan. Wij willen de ontwikkeling van de zelfstandige leerhouding van ieder kind op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

We maken ons samen met leerlingen sterk voor een fijn schoolklimaat. Hierbij horen voor ons een aantal kernwaarden. Het fijne schoolklimaat waaraan wij werken en wat we ook zo ontzettend belangrijk vinden, vatten we samen in één woord. Een woord waarvan iedereen weet: Zó gedragen de leerkrachten, leerlingen en ouders van De Springplank zich. Een woord dat in één keer onze belangrijkste waardes duidelijk maakt: S.T.O.E.R.

Op De Springplank gedragen wij ons STOER: Samen maken we de school (en de maatschappij!), we zijn Trots op wie we zijn, mogen Onszelf zijn, zijn Eerlijk en hebben Respect voor elkaar.

Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om de leerlingen de basisvaardigheden lezen, taal en rekenen heel goed aan te leren. Dat is de sterke fundering voor de rest van de schoolcarrière. Wij willen bij alle leerlingen ’eruit te halen wat erin zit’.

Wij werken aan een goede sfeer in de groepen en willen ieder kind tegemoetkomen in zijn persoonlijke ontwikkeling. We zorgen met elkaar en voor elkaar voor goed onderwijs, een fijne sfeer op school en een veilige plek en alle kansen. Samen doen we het en staan we sterk. Onze slogan is niet voor niets: ‘obs de Springplank voor een sterke basis en meer…’

Openbaar onderwijs

Op een openbare school komen verhalen samen. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuigingen en leert kinderen over verschillende levensbeschouwingen. Er wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De drie kernwaarden binnen het openbaar onderwijs zijn:

  • Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht afkomst en religie.
  • Wij gaan uit van vrijheid in denken, doen en respecteren elkaars grenzen.
  • Ontmoeting staat gelijk aan diversiteit binnen klas, school, gemeenschap en wereld.

Op De Springplank wordt Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. HVO heeft als doel uw kind te leren omgaan met zichzelf en de omgeving. De diverse onderwerpen sluiten aan op de leef- en beleefwereld van uw kind en kunnen gaan over gevoelens, vriendschap, familie, ruzies, gezond leven, natuur, toekomst en nog veel meer! HVO baseert zich daarbij op humanistische uitgangspunten en mensbeelden, maar is godsdienstig neutraal. Ervaringsleren en de dialoog zijn kenmerkend voor de HVO-lessen. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven over verschillende levensbeschouwingen, opvattingen en actualiteiten.

Ook wordt op De Springplank godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) aangeboden. Hierbij gaat het er om dat leerlingen werken aan hun identiteit, dat ze hun plek vinden in het geheel van de samenleving. Dat zij personen worden die nadenken en met anderen kunnen samenleven. Door de vaardigheden en ideeën die ze tijdens de lessen opdoen zullen ze steviger in hun schoenen staan; ze hebben geleerd om hun eigen mening te formuleren. Eens per week komt een vakleerkracht lesgeven.

Meer weten over openbaar onderwijs? U kunt verder lezen op openbaaronderwijs.nu of op school het boekje ophalen.