Praktische informatie

De Springplank is een openbare basisschool in Meerkerk met zo’n 120 leerlingen en maakt onderdeel uit van het cluster Vianen-Zederik. In dit cluster werken zes scholen samen voor het beste onderwijs aan onze 750 leerlingen. De Springplank beschikt over een eigen schoolgebouw met een ruim schoolplein. In ons gebouw hebben wij nauwe banden met de kinderopvang, de buitenschoolse opvang, fysiotherapie en een logopedist.

Al onze groepen gaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Vanaf 8.20 uur worden de toegangsdeuren geopend voor een inloopmoment. Op school wordt eenmaal per week de gymles verzorgd door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Onze communicatie met ouders verloopt via Parro. Middels deze app krijgt u berichten binnen over wat er op school speelt, maar kunt u ook direct in contact komen met de leerkracht van uw kind via de chat-functie. Natuurlijk is het ook mogelijk om telefonisch met de leerkracht te communiceren.