Ouders en ouderbijdrage

Ouders

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders. Wij realiseren ons heel goed dat het thuisleven iets anders is dan het schoolleven. We vinden het belangrijk dat ouders weten wat er zoal op school gebeurt, welke activiteiten er zijn en hoe het kind zich opstelt binnen de school. Andersom geldt dit ook: wat maakt het kind thuis mee en hoe is het kind in de thuissituatie. Gedurende het jaar zijn er verschillende gespreksmomenten (informatieavond, rapportgesprekken) en ook tussentijds kunnen leerkrachten en ouders een afspraak maken voor een gesprek. Daarnaast is ons onderwijs ondenkbaar zonder de betrokkenheid en hulp van de ouders. Bij tal van activiteiten zijn we afhankelijk van ouderhulp. O.a. via de nieuwsbrief wordt u regelmatig om hulp gevraagd bij feesten en activiteiten.

Klassenouders

Elke groep heeft één of twee klassenouders. Zij zijn a.h.w. de schakel tussen de leerkracht en de ouders m.b.t. het organiseren van activiteiten. Denk bijv. aan vervoer regelen bij excursies, ouderhulp regelen bij knutselen en uitstapjes.

U vindt HIER meer informatie over de taken van de klassenouder.

Ouderbijdrage

(Basis)onderwijs is in Nederland gratis, dat wil zeggen, het wordt betaald uit algemene belastinggelden. 

Voor festiviteiten gedurende het jaar en extra materiaal of bijzondere activiteiten bij projecten wordt een jaarlijkse ouderbijdrage gevraagd. Deze kosten kunnen of mogen niet uit het zogenaamde Leermiddelenbudget worden betaald. Vanaf 2016 komt de gevraagde ouderbijdrage voor groep 1 t/m 6 op 45 euro (inclusief schoolreis). De ouderbijdrage voor groep 7/8 (inclusief schoolkamp) bedraagt 85 euro. 

Wanneer uw zoon of dochter na januari de school komt bezoeken,geldt er een bedrag naar rato.

Excursie van Leeuwen gr 7/8Mad Science Show 2016Kleuters zandbakWerken-Tarabreuken procenten oef bbKBW 2016overblijfKleutersFotograferen met groep 8KBW 2015VOMOL verkeersproject gr 7-8Blokjes bouwen bbletterdoosLeerlingenraad vergadertWerken-NourPolderspelen groep 8leeslokaalLentefeestKinderen buiten spelenGroep 1/2 kringLego workshopPyjamazingen 2015OuderraadPietenochtend 2015MuzieklesLeerling groep 3instructie jufFancy Fair hulpSchoolvoetbal meisjesKinderportretten