ANWB Streetwise een groot succes!

ANWB Streetwise een groot succes!

Op maandag 17 januari verzorgde ANWB Streetwise een praktisch verkeerseducatieprogramma op onze school. ANWB Streetwise leert alle leerlingen van de basisschool beter om te gaan met het huidige verkeer. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektrische rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst.

Met ‘Toet toet’ voor groep 1/2, ‘Blik en klik’ voor groep 3 en 4, ‘Hallo auto’ voor groep 5/6 en ‘Trapvaardig’ voor groep 7/8 kijken we terug op een geslaagde dag vol verkeerseducatie.