Leerlingenraad denkt mee over goed onderwijs!

Leerlingenraad denkt mee over goed onderwijs!

Onze leerlingenraad heeft gehoor gegeven aan de oproep van onze bovenschools directeur Miriam van der Smissen om mee te denken over wat zij als kwalitatief goed onderwijs zien.

Zo enthousiast als deze leerlingen altijd zijn, hebben ze hun bevindingen op een rijtje gezet.