Week van het openbaar onderwijs: U bent uitgenodigd!

Week van het openbaar onderwijs: U bent uitgenodigd!

Van 21 maart tot en met 25 maart is het ‘De week van het openbaar onderwijs’ en u bent uitgenodigd! In deze week openen wij onze deuren voor een persoonlijke rondleiding om eens binnen te kijken. U bent van harte welkom. Mail naar springplank@o2a5.nl voor het maken van een afspraak.

In het openbaar onderwijs is iedereen welkom. Wij leren kinderen om nieuwsgierig te zijn naar elkaar. Iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Door samen in gesprek te gaan leren kinderen onderlinge verschillen te herkennen en te zoeken naar overeenkomsten. Zo ontstaat saamhorigheid en respect voor elkaar. Die verbinding geeft hen een gedegen handvat voor hun toekomst!

5 redenen om voor openbaar onderwijs te kiezen op een rij:

1.         omdat je voor modern onderwijs kiest; 

2.         omdat het fijn is om jezelf te kunnen zijn;

3.         omdat kinderen kennismaken met de hele wereld; 

4.         omdat kinderen leren respectvol te kijken en luisteren naar anderen;

5.         omdat kinderen hun eigen normen en waarden leren vertellen

Komt u op De Springplank bij ons langs?